Prototyp och Modell-tillverkning

Gjuterimodeller och prototyper för serietillverkning och visualisering

modprot1 modprot2PROTOTYP & MODELL-TILLVERKNING

Vi levererar prototyper till kund ofta i samband med dess utvecklingsprocess. Vi kan också konstruera och tillverka kundens och/eller gjuteriets modellutrustning som är förutsättningen för var gjuten detalj.

 

 

 

Prototyp

Härenviks levererar fullständig prototyp oavsett om projektet avser en enkel svarvad artikel eller omfattande ”helhetskonstruktion”. Vi hanterar prototyper från dess enklaste form till stora konstruktioner i projekt där vi tar rollen som kundens utvecklingspartner.

 

Modelltillverkning

Vi kan konsten att se möjligheterna i en smart konstruerad modell som ger rätt gjutgodskvalitet.

Vi kan hela bredden från enkla handformningsmodeller till högpresterande modeller för komplexa konstruktioner. Då konstruktionen kräver det tillverkar vi även kärnlådor.

Vi tillverkar modellutrustningar i plast, trä, stål och aluminium.

Kunskap är nyckeln för optimerat godsutformning vilket ger värde för kund och gjuteri.

Back to top