Produktutveckling och konstruktion

Djup kunskap i utformning och optimering av gjutna produkter

utv-bild1

PRODUKTUTVECKLING OCH KONSTRUKTION

Härenviks erbjuder dig som kund produktutveckling och/eller omkonstruktion av er produkt. Vi uppnår största värde då vi tillsammans utvecklar helheten.

Vi känner till att många företags konstruktioner inte har uppnått sin fulla potential. Vårt angreppssätt yttrar sig ofta i en omkonstruktion av svetsade produkter till en optimerad konstruktion i ett gjutet material.
Med rätta tekniska hjälpmedel utvecklar vi er produkt/konstruktion i såväl dator som förädlade maskin.
Vår styrka är att erbjuda korsningen mellan produktutveckling och konstruktion tillsammans med skärande bearbetning och ett stort nätverk av partners.
Vi levererar en innovation i form av utveckling men även skärande bearbetning, lackering, lager och logistik. Således blir vi kundens helhetsleverantör. Härenviks har 15-års erfarenhet av utveckling av eldstäder i gjutjärn. Vi har varit framgångsrika inom utvecklingsprojekt kopplade till konsumenteldstäder, industri och maskinbyggare.

 Långsiktiga relationer

Då vi kan och levererar helheten mellan innovation och skärande bearbetning och gjutna material är vi rätt partner för er som vill uppnå lönsamhetsfördelar.

Vårt angreppssätt att se produktkomponenter ur ett helhetsperspektiv är en viktig förklaring till varför våra kunder erhåller ett stort värde.

Detta angreppssätt har lagt grunden för långa relationer där vi växer tillsammans med våra kunder.

 

Nyckelleverantör

Vi uppnår stora resultat i vårt nära samarbete med en mängd leverantörer/partners i gjutna material och övrigt förädlat ämne. Då vi är obundna väljer vi den optimerade leverantören eller partnern för er konstruktion.

Back to top