Om Härenviks

Härenviks historia

AT’s resa från 1998 till dagens Härenviks Sweden AB

1998 Thomas Adolfsson, ägare till Härenviks Sweden AB, startade verksamheten hemma i sin maskinhall.

Då under namnet AT Modellprodukter AB. Tanken med företaget var att på konsultbasis stödja företag på marknaden med utveckling ofta kopplad till gjutna produkter och konstruktioner.

Företaget växte och tillsammans med kunder utvecklades verksamheten på flera sätt. Bearbetningsmaskiner införskaffades och verksamheten bestod snart av utveckling, inköp, bearbetning och leverans av helhetslösningar till kunder i olika segment ofta i gjutna material.

2006 Vi växte ur våra lokalerna och flytten gick till Eksjö stad för att kunna expandera ytterligare. Utvecklingen fortsatte och samarbetet med en av våra största kunder utökades. Flera maskiner skaffades och en konstruktionsavdelning formades inom företaget.

2010 Hade vi växt så mycket att även dessa lokaler blivit för trånga och det blev en flytt till dagens lokaler på Hässelåsgatan 5. Vi gjorde en storsatsning på maskinpark, ett modernt kontor, större lager samt anskaffning av en större transportbana för att hantera eldstadsproduktionen till en av våra kunder på bästa möjliga sätt. Kundskaran breddades och företaget blev verksamt i flera olika segment industri, maskintillverkare, stadsmiljögods m fl.

2012 Under hösten fick Thomas kännedom om att Härenviks Metall hade en tuff situation. Företaget köptes för att komplettera den svarvade verksamheten som redan bedrevs. Härenviks Metall drevs en kortare tid i sina lokaler i Myresjö men flyttades i november 2012 till Eksjö och Hässelåsgatan.

2013 Under den senare delen av året blev det ett ökat fokus på marknadsarbete och ett utvecklingsprojekt startades.

2014 projektet som startades under 2013 drevs vidare och resulterade i att en säljorganisation etablerades, en ny webbplats utvecklades och ett namnbyte planerades.

2015 Under januari blev det namnbyte från AT Modellprodukter AB till Härenviks Sweden AB. Senare under våren 2015 kommer Härenviks Metall AB att fusioneras in i Härenviks Sweden AB och på detta sätt bli både större och starkare som företag.

 

Härenviks Sweden AB som helhet erbjuder sina kunder tjänster inom fyra områden.

  • Produktutveckling & Konstruktion.
  • Skärande bearbetning
  • Prototyp & Modelltillverkning
  • Armaturprodukter

Härenviks är nu rustade för att fortsätta sin resa att utvecklas och möta var kunds behov.

Back to top